اقدامات درمانی برای بیماری ایدز

درماني

اگرچه روش‌هاي درماني موجود  بدن را از ويروس پاک نمي­کنند ولي تکثير ويروس را مهار کرده، وضعيت باليني بهتري را براي بيمار ايجاد مي‌کنند. علاوه بر آن ثابت شده درمان مناسب با كم كردن بار ويروسي افراد مبتلا از سرايت پذير بيماري كاسته بر روي پيشگيري تاثير خواهد داشت.  اهداف درمان ضدرتروويروسي عبارتند از دستيابي به حداكثر سركوب پايدار ويروس، حفظ عملكرد ايمني يا به حال اول برگرداندن آن، بهبود كيفيت زندگي و كاهش موربيديتي و مورتاليتي ناشي از HIV. درمان اين بيماري با حداقل سه داروي ضدرترويروسي(ARV) انجام ميشود. اين درمان توسط مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري بصورت رايگان ارائه مي‌شود.