سیگار و ایدز

سیگار و ایدز ۱- آیا استفاده مشترک از سیگار می تواند سبب انتقال ویروس اچ آی وی شود؟ خیر، ویروس اچ آی وی نه از راه بزاق قابلیت انتقال دارد و نه از راه خونی که خشک شده باشد، پس استفاده مشترک از سیگار هرچند غیربهداشتی است و توصیه نمی Read more…

آیا ممکن است بیماری مقاربتی خود را به فرزندم منتقل کنم؟

آیا ممکن است بیماری مقاربتی خود را به فرزندم منتقل کنم؟ بله. بعضی از بیماری های مقاربتی میتوانند از زن باردار به فرزند او منتقل شوند. · بعضی بیماری های مقاربتی مثل سیفلیس از جفت (شبکه اتصال خونی بین سیستم گردش خون مادر و جنین) عبور کنند و جنین را Read more…