انواع بیماریهای مقاربتی

مـتاسفانه این روزها شیوع بیماریها و عفونت هایی که از طریق ارتباطات جنسی منتقل می شوند بسیار گسترده شـده است و تمام افرادی که از نظر جنسی فعال هستند در معرض خطرات ناشی از این بیماریها قرار دارند.

پيشگيری از بيماری های مقاربتی

عفونت های مقاربتیبه آندسته از عفونتها اطلاق می شود که توسط ميکروبها( موجودات ذره بينی )ايجاد شده و از راه مقاربت جنسی چه از راه واژن، چه مقعد و چه دهانی از فردی به فرد ديگر سرايت می کند.

درمان بيماری های مقاربتی

عفونت های مقاربتیبه آندسته از عفونتها اطلاق می شود که توسط ميکروبها( موجودات ذره بينی )ايجاد شده و از راه مقاربت جنسی چه از راه واژن، چه مقعد و چه دهانی از فردی به فرد ديگر سرايت می کند.

ویدیوهای اموزشی

ویدیوهای اموزشی

کلیک کنید

مقالات بیماری های آمیزشی

مقالات بیماری های آمیزشی

کلیک کنید

اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

کلیک کنید

مراکز مشاوره بیماری های آمیزشی

مراکز مشاوره بیماری های آمیزشی

کلیک کنید