راهنمای مدیریت بیماریهای آمیزشی                                                                                              دانلود فایل

دستور العمل کارگاه کشوری بیماری های آمیزشی و ایدز                                                               دانلود فایل

دستورالعمل مدیریت مراقبت و درمان مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز، در نوجوانان و بزرگسالان        دانلود فایل

دستورالعمل پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد                                                          دانلود فایل

دستورالعمل مدیریت، مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی /ایدز در کودکان                                                دانلود فایل

مدیریت مراقب و درمان عفونت همزمان اچ آی وی و سل                                                              دانلود فایل

دستورالعمل مدیریت مواجهه غیرشغلی با اچ آی وی                                                                       دانلود فایل

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با اچ آی وی                                                                             دانلود فایل

رویکردهای تشخیصی درمانی به شکایت ها و بیماری های شایع در مبتلایان به اچ آی وی                دانلود فایل

مشاوره و تشخیص اچ آی وی                                                                                                           دانلود فایل