راهنمای مدیریت بیماریهای آمیزشی                                                                                              [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2019/03/STI-simple-guideline.pdf” ]

دستور العمل کارگاه کشوری بیماری های آمیزشی و ایدز                                                               [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2019/02/STI-guideline-94-2.pdf” ]

دستورالعمل مدیریت مراقبت و درمان مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز، در نوجوانان و بزرگسالان        [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2017/04/1.Adult-ART-final-96.pdf” ]

دستورالعمل پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد                                                          [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2017/04/2.PMTCT-final-96.pdf” ]

دستورالعمل مدیریت، مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی /ایدز در کودکان                                                [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2017/04/3.-HIV-in-children-96.pdf” ]

مدیریت مراقب و درمان عفونت همزمان اچ آی وی و سل                                                              [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2017/04/4-TB-HIV-final-96.pdf” window=”same” nofollow=”true” ]

دستورالعمل مدیریت مواجهه غیرشغلی با اچ آی وی                                                                       [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2017/04/5.nPEP-PreP-final-96.pdf” ]

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با اچ آی وی                                                                             [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2017/04/6.oPEP-final-96.pdf” ]

رویکردهای تشخیصی درمانی به شکایت ها و بیماری های شایع در مبتلایان به اچ آی وی                [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2017/04/7.Co-infections-morbidities-final-96.pdf” ]

مشاوره و تشخیص اچ آی وی                                                                                                           [maxbutton id=”1″ url=”http://hivsti.com/wp-content/uploads/2017/04/8.Testandcouncelling-final96.pdf” ]