کتابی بسیار کاربردی در زمینه پیشگیری بیماری ایدز

کتابی بسیار کاربردی در زمینه پیشگیری مثبت و پایبندی به درمان، نوشته خانم دکتر کتایون طایری ، متخصص بیماریهای عفونی، فوق تخصص ایدز