مشاوره و آزمايش های داوطلبانه و رایگان ایدز

مشاوره و آزمايش های داوطلبانه

آدرس و تلفن مراكز مشاوره

آدرس مراکز مشاوره بیماری های رفتاری – نهایی

آدرس بیمارستان- سایت

آدرس و تلفن مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري در كل كشور با نام “مراكز مشاوره ايدز”  در سامانه 118  ثبت گرديده است. خدمات ارائه شده در مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري رايگان بوده و مشاوره محرمانه حضوري و تلفني توسط مشاورين دوره ديده در محيطي امن و دوستانه ارائه مي گردد. لذا جهت انجام مشاوره و یا طرح سوال درباره ایدز می توان با مراکز  مربوط  تماس حاصل نمود. ليست اين مراكز در سايت موجود مي باشد.