روز جهانی یتیمان ایدز چگونه شکل گرفت؟

روز جهانی یتیمان ایدز چگونه شکل گرفت؟   کودک متاثر از ایدز معمولا در برنامه‌های جهانی درباره ایدز چندان مورد توجه قرار ندارد. اما واقعیت این است که شرایط خاصی باعث می‌شود کودکان در بعضی خانواده‌ها به شدت از ایدز تاثیر بپذیرند. اصولا فردی که نتواند از مواهب زندگی طبیعی بهره ببرد و موفقیت‌های اجتماعي، شغلي و اقتصادي کسب کند، در شرایط خطرناکی قرار خواهد گرفت. احتمال اینکه چنین شخصی به رفتارهای پرخطر متوسل شود Read more…

آیا دوش واژینال قبل یا بعد از رابطه جنسی میتواند جلوی ابتلا به بیماریهای آمیزشی را بگیرد؟

دوش واژینال قبل یا بعد از رابطه‌جنسی از ابتلا به بیماری‌های‌ مقاربتی جلوگیری نمیکند. در واقع دوش واژینال حتی باعث از بین رفتن باکتری‌‌هایی میشود که به طور معمول از واژن در برابر عفونتها حفاظت میکنند. این کار میتواند احتمال ابتلا به بیماریهای آمیزشی از جمله اچ‌آی‌وی که به بیماری ایدز منجر میشود را افزایش دهد.