اسلاید های آموزشی ودستور عمل ها

اسلاید های آموزشی ودستور عمل ها

سوالات شما درباره ایدز در لینک زیر

راه های انتقال ویروس اچ آی وی

*انتقال از طریق مادران باردار به

*انتقال از یا وسایل تزریق مشترک

*انتقال از طریق کنترل نشده

آخرین آمار اچ ای وی در ایران

گزارشات وموارد ثبت شده عفونت اچ ای وی در جمهوری اسلامی ایران ، سال ۱۳۹۸