تمرین مهارتِ نه گفتن به درخواست رابطه جنسی از طرف مقابل

تمرین مهارتِ نه گفتن به درخواست رابطه جنسی از طرف مقابل ازدواج

بررسی ها نشان داده که بسیاری از افراد، بدین خاطر خویشتنداری خود را از دست می دهند چون نمی توانند در برابر فشار روانیِ تقاضا برای سکس «ارتباط جنسی» از طرف مقابل، مقاومت کنند و با جدّیت و صراحت، نه بگویند.

پس تمرین کنید به شیوه های زیر در چنین موقعیت های نه بگویید و در برابر خواسته های فرد مقابل مقاومت کنید.

قدم اول در تمرین مهارت نه گفتن تشخیص تاکتیک های فرد مقابل برای تحت فشار قرار دادن شما هست.

تاکتیک 1: لمس کردن یکدیگر، باعث رشد انسان می شود.

پاسخ جراتمندانه: تو باید رشد کنی و اطلاعاتت را بیشتر کنی. من آن قدر پخته هستم که بدانم این کار، آرامش من و برنامه هایم (برای آینده) را خراب می کند.

تاکتیک 2: رفتار تو مثل یک بچه کوچک است…

پاسخ جراتمندانه: اتفاقاً رفتار من مثل آدم های با تجربه است. به اطرافت نگاه کن. ببین ارتباط بدون مسئولیت پذیری و بدون برنامه، چه قدر جوان ها را بدبخت کرده است.

تاکتیک ۳: تو کنجکاو نیستی؟ فکر می کنی به یک بار تجربه کردن، نمی ارزد؟

پاسخ جراتمندانه: من درباره خیلی چیزها کنجکاو هستم ؛ امّا معنایش این نیست که بخواهم خودم قربانی بشوم یا موش آزمایشگاهی باشم. بالأخره، امکان صدمه دیدن من هست. پس نمی ارزد!

تاکتیک ۴: همه این کار را می کنند….

پاسخ جراتمندانه: اولاً خیلی ها خویشتندار هستند و ثانیاً بیشتر کسانی که تو می گویی، سرانجام، سرشکسته و متأسف می شوند و ثالثاً من همه نیستم و می دانم که چه کاری برای من صحیح است.

تاکتیک ۵: برای این که دوستت داشته باشند، باید بیشتر جلو بروی…

پاسخ جراتمندانه: من نمی خواهم برای دوست داشته شدن، اجازه بدهم کسی از من سوء استفاده کند.

تاکتیک ۶: ولی من دوستت دارم…

پاسخ جراتمندانه: پس به تصمیم من احترام بگذار و احساسات مرا پایمال نکن.

تاکتیک ۷: به من نشان بده که چه قدر دوستم داری…

پاسخ جراتمندانه: من با خویشتنداری و انتظار کشیدن تا روز ازدواج، به تو نشان می دهم که چه قدر دوستت دارم.

تاکتیک ۸: مشکل تو چیست؟

پاسخ جراتمندانه: به هیچ مشکلی ندارم. فقط در برنامه زندگی ام، الآن وقت ازدواج و مادر (یا پدر) شدن نیست و اصلاً آمادگی ندارم که دغدغه حاملگی یا مبتلا شدن به یک بیماری لاعلاج یا شنیدن حرف های انتقادآمیز دیگران را هر روز، با خودم داشته باشم. پس باید خویشتندار باشم و انتظار بکشم.

تاکتیک ۹: کسی که چیزی نمی فهمد…

پاسخ جراتمندانه: خودم که این را می فهمم.

تاکتیک ۱۰: تو مرا هیجان زده کرده ای و حالا نباید این طور رهایم کنی، وگرنه رفتارت در حقّ من، بی انصافی و غیر انسانی است. چه طور وجدانت چنین اجازه ای می دهد؟!

پاسخ جراتمندانه: من مسئول تحریک شدنِ هیجانات تو نیستم و نمی توانم به قیمت راضی شدن تو، خودم را به عذاب وجدان و سرزنش بیندازم. تو باید خودت را کنترل می کردی. به علاوه، تو ممکن بود با یک فیلم یا ژست یا دیدن یک عابر در خیابان هم تحریک بشوی. پس به نفع خودت است که یاد بگیری خودت را کنترل کنی.

تاکتیک ۱۱: اگر قبول نکنی، دیگرانی هستند که با اشتیاق می پذیرند…

پاسخ جراتمندانه: برایت متأسفم که مرا به خاطر این چیزها دوست داشتی. خوش حال می شوم که به سراغ دیگری بروی.