سیگار و ایدز

سیگار و ایدز

1- آیا استفاده مشترک از سیگار می تواند سبب انتقال ویروس اچ آی وی شود؟

خیر، ویروس اچ آی وی نه از راه بزاق قابلیت انتقال دارد و نه از راه خونی که خشک شده باشد، پس استفاده مشترک از سیگار هرچند غیربهداشتی است و توصیه نمی شود، راه انتقال ویروس اچ آی وی نیست.

2- آیا استفاده از سیگار در روند درمان بیماران اچ آی وی مثبت، نقشی دارد؟

بله، – پژوهش ها نشان داده اند که در کسانی که به دلیل ابتلا به اچ آی وی، تحت درمان با داروهای ضد ویروسی هستند، مصرف سیگار سبب وارد شدن زودتر آنها به مرحله ایدز و بیشتر شدن احتمال مرگ ناشی از ایدز می شود.