بیماری‌های آمیزشی
نامی کلی برای بیماریهای گوناگونی است که از طریق انواع روش‌های آمیزش جنسی انتقال پیدا می‌کنند.
اینجا کلیک کنید
اچ آی وی
(اچ‌ آی‌ وی) ویروسی است که با مختل کردن کارکرد و ویران کردن مسؤول هماهنگی ایمنی منجر به نقص دستگاه ایمنی بدن انسان می‌شود
اینجا کلیک کنید
ایدز
نوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی (اچ‌ آی‌ وی) ایجاد می‌شود
اینجا کلیک کنید

رایگان و