روز جهانی ایدز

دهم آذرماه
روز جهانی ایدز

فرصتی برای صحبت کردن بیشتر درباره این بیماری و تصمیم‌گیری‌های بخردانه

Telegram.me/HIVSTI